2023 és 2020 közötti tanulmányok

A 2023 és 2020 között megjelent tanulmányaim adatai – évenkénti bontásban – az alábbi rovatokban láthatók.

  • Nyelvi sokféleség: koncepciók és manifesztációk. – In: Bátyi Szilvia/Lengyel Zsolt (szerk.): Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus. Tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére. Veszprém: Pannon Egyetem 2020. – p. 81-90.