Oktatás

Kurzusaim az Erfurti Egyetemen:

2023/2024. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Média-nyelvészet: sajtónyelv interkulturális összefüggésekben (szeminárium)
 • Társadalmi és intézményi többnyelvűség (szeminárium)
 • Interkulturális sajtó: média-nyelvészeti aspektusok (szeminárium)

2023/2024. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a német nyelvtudományba (előadás)
 • Alkalmazott nyelvészet (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • Interkulturális kommunikáció és interkulturális nyelvészet (szeminárium)
 • Kisebbségi nyelvek Európában (szeminárium)

2022/2023. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Társadalmi és intézményi többnyelvűség (szeminárium)
 • Nyelv – kultúra – interkulturalitás (szeminárium)
 • Német sajtónyelv interkulturális összefüggésekben (szeminárium)
 • "Sprachbeherrschung" kutatási kollokvium (PD Dr. Markus Hartmann-nal közösen)

2022/2023. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a német nyelvtudományba (előadás)
 • Alkalmazott nyelvészet (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • A német nyelv exterritoriális változatai (szeminárium)
 • Interkulturális kommunikáció és interkulturális nyelvészet (szeminárium)

2021/2022. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • kutatófélév (oktatási tevékenység nélkül)

2021/2022. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • Társadalmi többnyelvűség (szeminárium)
 • Nyelv és kultúra (szeminárium)

2020/2021. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Nyelv és társadalom (szeminárium)
 • Kisebbségi nyelvek Európában (szeminárium)
 • Német médianyelv többnyelvűségi kontextusokban (szeminárium)
 • "Sprachbeherrschung" kutatási kollokvium (Prof. Dr. Petra Kirchhoffal közösen)

2020/2021. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • Interkulturális nyelvészet (szeminárium)
 • Nyelvpolitika (szeminárium)

2019/2020. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Kontaktlingvusztika (szeminárium)
 • A német mint idegen nyelv/német mint másodnyelv aktuális kérdései (szeminárium)
 • A nyelv-kultúra-kölcsönhatás: elméletek és leírási lehetőségek (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Prof. Dr. Wolfgang Struckkal és másokkal közösen)

2019/2020. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • Társadalmi kétnyelvűség (szeminárium)
 • Német médianyelv a kultúrák érintkezésében (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Prof. Dr. Wolfgang Struckkal és másokkal közösen)

2018/2019. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Kultúra – interakció – nyelv (szeminárium)
 • Nyelvészeti elmélyülés: Az interkulturális kommunikáció és a nyelv (szeminárium)
 • Német sajtónyelv – nemzetközi kontextusban (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Prof. Dr. Wolfgang Struckkal és másokkal közösen)

2018/2019. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Bevezetés a német mint idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • Társadalmi és szervezeti kétnyelvűség (szeminárium)
 • Médiakommunikáció német kisebbségek kontextusában (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Prof. Dr. Wolfgang Struckkal és másokkal közösen)

2017/2018. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Sajtónyelv és interkulturalitás (szeminárium)
 • Nyelvészeti elméletek és módszerek: első- és másodnyelv-elsajátítás (szeminárium)
 • Nyelv – kultúra – interkulturalitás (szeminárium)
 • "Sprachbeherrschung" kutatási kollokvium – az Erfurti Doktori és Posztdoktori Program keretében (Prof. Dr. Gerd Mannhaupttal közösen)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Prof. Dr. Wolfgang Struckkal és másokkal közösen)

2017/2018. akadémiai év, őszi szemeszter

 • kutatófélév (oktatási tevékenység nélkül)

2016/2017. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelv a politika kontextusában (szeminárium)
 • Médianyelv a nyelvi érintkezések tükrében (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Dr. Sylvia Bräsellel és másokkal közösen)

2016/2017. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Bevezetés a német mind idegen nyelvbe/másodnyelvbe (előadás)
 • A nyelvi kisebbségek kutatásának elméletei és módszerei (szeminárium)
 • Többnyelvűség a sajtóban (szeminárium)
 • Kultúra- és interkulturalitáselméletek (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Dr. Sylvia Bräsellel és másokkal közösen)

2015/2016. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Sajtó: nyelv – társadalom – kultúra (szeminárium)
 • Elméletek és módszerek a kontaktusnyelvészetben (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Dr. Sylvia Bräsellel és másokkal közösen)

2015/2016. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Elméletek és módszerek az interkulturális germanisztikában (szeminárium)
 • Frazeológia nyelvi és mediális egybevetésben (szeminárium)
 • Német nyelv – nemzetközi kitekintés (szeminárium)
 • "Sprachbeherrschung" kutatási kollokvium – az Erfurti Doktori és Posztdoktori Program keretében (Prof. Dr. Claudia Steinbrinkkel közösen)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Dr. Sylvia Bräsellel és másokkal közösen)

2014/2015. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Társadalmi többnyelvűség (szeminárium)
 • Elméletek és mődszerek a lexikográfiában (szeminárium)
 • Nyelvsziget-kutatás (szeminárium)
 • Pályaorientációs szakmai gyakorlat (Dr. Sylvia Bräsellel és másokkal közösen)

2014/2015. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Az interkulturalitás és a nyelv (szeminárium)
 • Német sajtónyelv külföldön (szeminárium)
 • Germanisztika nemzetközi színtéren (szeminárium)

2013/2014. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Elméletek és módszerek a nyelvtudományban (előadás)
 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Egybevető nyelvészet (szeminárium)
 • A német mint idegen nyelv (szeminárium)

2013/2014. akadémiai év, őszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Interkulturális kommunikáció (szeminárium)
 • Alkalmazott nyelvészeti elméletek és módszerek (szeminárium)
 • A német nyelv nemzetközi helyzete (szeminárium)
 • "Sprachbeherrschung" kutatási kollokvium – az Erfurti Doktori és Posztdoktori Program keretében (Dr. Judith Schweppével közösen)

2012/2013. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Nyelvrendszer és nyelvhasználat (előadás)
 • Fejlődési tendenciák a mai német nyelvben (szeminárium)
 • Német nyelvszigetek (szeminárium)
 • Két- és többnyelvűség (szeminárium)
 • Nyelvpolitika (szeminárium)

2012/2013. akadémiai év, tavaszi szemeszter

 • Bevezetés a nyelvtudományba (előadás)
 • Német idiomatika (szeminárium)
 • A német szókincs (szeminárium)
 • Nyelv és kultúra (szeminárium).

Külföldi vendégelőadásaim részletezése ⇒ itt tekinthető meg.