Tudományos tevékenység

Nemzetközi szakmai-tudományos társasági tisztségek. A legfontosabbak:

 • az "Academia Europaea" (London) rendes tagja (2020–),
 • a Johann Gottfried Herder-Forschungsrat – "Johann Gottfried Herder Kutatási Tanács" – rendes tagja (2018-),
 • a Közép-Európai Germanisztikai Egyesület (MGV) elnöke (2010-2017), alelnöke (2002-2010), elnökségi tagja (2017-),
 • az EUROPHRAS (Európai Frazeológiai Társaság) vezetőségi tagja (1998-2006), alelnöke (2006-2010),
 • a mannheimi Német Nyelvtudományi Intézet (IDS) Nemzetközi Tudományos Tanácsának tagja (1998-2013),
 • az Interkulturális Germanisztikai Társaság (GIG) tudományos tanácsának tagja (2008-2012),
 • a "Német Nyelv Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában" kutatócsoport külső tagja (Regensburgi Egyetem),
 • az Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) tagja,
 • az Osztrák Germanisztikai Társaság (ÖGG) tagja,

Magyarországi szakmai-tudományos társasági, akadémiai, bizottsági tagság, tisztségek. A legfontosabbak:

 • a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának (VEAB) tagja (1999-2017),
 • a Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke, a Német Filológiai Munkabizottság elnöke (1999-2012),
 • a MAB Nyelvtudományi Szakbizottságának társelnöke (2007-2009), a MAB Bölcsészettudományi Bizottságának tagja (2010-2012), 
 • a Magyar Germanisták Társaságának alelnöke (2000-2003 és 2010-2012),
 • a Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének vezetőségi tagja (1989-1999 és 2009-2013),
 • az MTA köztestületi tagja,
 • az MTA Modern Filológiai Társaságának tagja
 • a Magyarországi Humboldt-Egyesület tagja.

Alapítója és vezetője

Főszerkesztője

 • a Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics folyóiratnak(De Gruyter Mouton, 2021–) [Thorsten Roelckével és Emmerich Kelihhel közösen],
 • a Deutsch als Fremd- und Fachsprache (DaFF) sorozatnak (Berlin: De Gruyter/Mouton Kiadó, 2019-) [Thorsten Roelckével közösen],
 • a Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik (ZMG) folyóiratnak (Tübingen: Gunter Narr Kiadó, 2011-2017) [Németh Attilával és Rácz Gabriellával közösen],
 • a Texte von Kulturen sorozatnak (Tübingen: Gunter Narr Kiadó, 2011-2014),
 • a Beiträge zur Interkulturellen Germanistik (BIG) sorozatnak (Tübingen: Gunter Narr Kiadó, 2010-),
 • Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplemente sorozatnak (Wien: Praesens Verlag, Veszprém: Universitätsverlag, 2003-2010),
 • a Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts an der Universität Veszprém sorozatnak (Veszprém: Universitätsverlag, 1999-2010) és
 • a Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis folyóiratnak (Wien: Praesens Verlag, Veszprém: Unversitätsverl., 1997-2010).

Tudományos szerkesztőbizottsági közreműködés, tagság az alábbi periodikumoknál:

 • Studien zur deutschen Sprache und Literatur/Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (2024–),
 • Arcana linguistica. Germanistische Sprachwissenschaft international (Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2023–),
 • Studia Germanistica (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis) (2023–),
 • Fields of Linguistics – Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2022–),
 • Kairoer Germanistische Studien (2020–),
 • Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik (2020–),
 • Argumentum (Debrecen, 2020–),
 • Studia phraseologica et paroemiologica (Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2019–),
 • Linguistische Treffen in Wrocław (Wrocław, 2019–),
 • Germanica Wratislaviensia (Wrocław, 2018-),
 • Integracija Obrazovanyija/Integration in Education (Szaranszk, 2013-),
 • Business, Education, Law. Bulletin of the Volgograd Business Institue (2012-),
 • Mehrsprachigkeit in Europa/Multilingualism in Europe (Frankfurt a.M./Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang Kiadó, 2010-),
 • Germanistische Beiträge (Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt, 2010-),
 • Deutschunterricht für Ungarn (DUfU) (NNYME, 2010-2012),
 • Yearbook of Phraseology (Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2009-),
 • Deutsche Sprache. Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation (E. Schmidt Verlag Berlin, 2008-2013),
 • Eruditio – Educatio (SJE 2006-2012),
 • Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart (FGG) (Harrassowitz K., Wiesbaden, 2002-), 2002-2005-ig Die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache (GDF) címmel (W. de Gruyter Kiadó, Berlin/New York),
 • Phraseologie und Parömiologie  (Schneider K., Baltmannsweiler, 2004-2010),
 • Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei (2004-2009),
 • Fasciculi Linguistici Series Lexicographica (Generalia K., Szeged, 2003-2012),
 • Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn (2001-2004),
 • Modern Filológiai Tanulmányok/Papers in Modern Philology (1999-től a 2005. évi megszűnéséig),
 • Jahrbuch der ungarischen Germanistik (1997-).

Publikációk

 • A tudományos közlemények száma 376; a publikációimra történő ismert független hivatkozások száma (csak nyomtatásban megjelent kötetekben és tudományos cikkekben) 3406.

Egyebek

 • 29 sikeres doktori és habilitációs értekezés témavezetése; részletezésük megtalálható a Doktori témavezetés menüpontban.
 • 213 konferencia-előadás és 178 vendégelőadás külföldi (Magyarországon kívüli) tudományos intézményeknél.
 • Számos vendégoktatói/vendégprofesszori tevékenység, pl. a Zürichi Egyetem Német Intézetében, a mannheimi Német Nyelvtudományi Intézetben, a Helsinki Egyetem Német Tanszékén, a Gakushuin University (Tokio) Germanisztikai Intézetében.