Előadások

(1) Ezidáig 190 előadást tartottam nemzetközi konfrerenciákon, kongresszusokon és 165 vendégelőadást egyetemeken és egyéb tudományos intézményekben; a további részletek az egyes országokra kattintva láthatók:

(2) Konferencia-szervezés: Az általam szervezett konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok stb. felsorolása ⇒ itt található.