Aufsätze 2020

  • Nyelvi sokféleség: koncepciók és manifesztációk. – In: Bátyi, Szilvia/Lengyel, Zsolt (szerk.): Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus. Tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére. Veszprém: Pannon Egyetem 2020. – S. 81-90.